FORTROLIGHEDSPOLITIK

Når du besøger vores website og/eller bruger vores webshop, behandler vi visse personoplysninger. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, til hvilke formål og på hvilket grundlag, hvordan vi opnår viden ud fra disse personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har og hvordan du kan ændre dine personoplysninger (eller få dem ændret).

1. Den dataansvarliges identitet

Muylle-Facon BV, en privat virksomhed underlagt belgisk ret, med hjemsted på Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem, Belgien, registreret i Crossroads virksomhedsdatabase under nummeret 0607.980.657, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik.

2. Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine persondata, når du opretter en kundekonto, afgiver ordrer i vores webshop, kontakter os (ved hjælp af kontaktformularen på vores website) eller når du selv giver os oplysningerne direkte. Disse personoplysninger er nødvendige for at kunne sende dig en ordrebekræftelse, informere dig om, at din ordre er blevet behandlet, og for at kunne levere din ordre og sende en faktura.

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Tiltale, fornavn og efternavn (obligatorisk)
 • Adresse (obligatorisk)
 • E-mail-adresse (obligatorisk)
 • Telefonnummer og/eller mobilnummer (obligatorisk)
 • Fødselsdato (valgfrit)
 • Brugernavn (obligatorisk)
 • Købsoplysninger og historik (obligatorisk)
 • Adfærdsmønster ved køb og præferencer (kræver dit samtykke)
 • ...

Hvis du tidligere har givet samtykke til behandling af visse personoplysninger, kan dette samtykke altid tilbagekaldes.

3. Formål og principper

Dine personoplysninger vil blive behandlet til følgende formål:

 • Kundeadministration
 • Fuldbyrdelse af vores salgsaftaler
 • Bogføring
 • Kundeservice
 • ...

Det juridiske grundlag er fuldbyrdelse af vores aftale og opfyldelse af lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser.

4. Opbevaringsperioder

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt, afhængigt af formålene med behandlingen. De lovmæssigt pålagte opbevaringsperioder overholdes, hvis relevant.

5. Videregivelse til tredjeparter og tredjelande

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, og vi deler dem kun med tredjeparter, hvis det er nødvendigt for fuldbyrdelse af vores aftale eller for at overholde lovmæssige forpligtelser. Ellers videregives dine oplysninger kun til tredjeparter med dit samtykke. Der er indgået en behandlingsaftale med tredjeparter, der behandler dine oplysninger på vores vegne (som f.eks. betalings-/leverings-/IT-tjenesteudbydere), for at sikre samme sikkerheds- og fortrolighedsniveau for dine personoplysninger. Vi vil fortsat være ansvarlige for behandlingen, hvis det er relevant.

Dine personoplysninger bliver ikke behandlet af eller videregivet til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis dine personoplysninger alligevel videregives til eller opbevares i tredjelande, vil det blive sikret, at dette sker til et tredjeland, der kan garantere et passende beskyttelsesniveau, eller forudsat, at andre passende sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

6. Sikkerhed

Vi tager fortroligheden og beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, og vi anvender derfor passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsmetoder til at forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse eller uautoriserede ændringer. Desuden gives der kun adgang til dine personoplysninger til de af vores medarbejdere, der rent faktisk har brug for adgang til dine oplysninger i forbindelse med udførelse af deres arbejdsopgaver og som er bekendte med vores fortrolighedspolitik.

7. Den registrerede persons rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

- Ret til indsigt

På din anmodning giver vi dig adgang til alle dine behandlede personoplysninger.

- Ret til berigtigelse

På din anmodning ændrer vi eventuelle ukorrekte personoplysninger.

- Ret til sletning

Dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre din anmodning ikke kan bevilliges, fordi vi har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare de pågældende oplysninger, eller fordi vi stadig har brug for oplysningerne til de formål, de blev indsamlet til.

- Ret til at fortryde samtykke

Hvis vi har bedt om samtykke til at bruge dine personoplysninger, kan du efterfølgende når som helst informere os om, at du ønsker at fortryde dit samtykke. Behandlingen af de pågældende personoplysninger vil blive afbrudt, medmindre der er en anden årsag, der forpligter os til yderligere behandling.

- Ret til dataportabilitet

Du kan bede os om at få dine personoplysninger leveret i et struktureret og læsbart format, og du har ret til at få personoplysningerne transmitteret til en tredjepart.

- Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine personlige interesser vejer tungere end vores legitime interesser. Du kan altid gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

- Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du bestrider nøjagtigheden af de behandlede personoplysninger eller har andre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger.

Ovennævnte rettigheder kan udøves ved at anmode om dette. For at sikre, at anmodningen om adgang er fra dig, vil vi eventuelt bede om yderligere oplysninger for at kunne verificere din identitet. Vi vil besvare din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Du kan også vælge selv at se, administrere, korrigere eller slette dine oplysninger ved at logge ind på din kundekonto.

8. Kontakt – Klager

Hvis du har spørgsmål om vores fortrolighedspolitik eller klager vedr. behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på +32 (0) 51 30 80 54 eller via e-mail på info@rubiomonocoat.com.

Hvis du ikke er enig i, hvordan vi behandler de personoplysninger, du har givet os, kan du kontakte den belgiske datatilsynsmyndighed (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Belgien – e-mail: contact@apd-gba.be – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Fortrolighedspolitik. Sådanne ændringer vil blive offentliggjort på vores website. Hvis der er tale om betydelige ændringer, vil du blive informeret pr. e-mail.