Bæredygtighed

Rubio er EcoConscious

Over hele verden er der mere og mere fokus på alle de faktorer, der påvirker vores miljø. Efterspørgslen på bæredygtige materialer er stigende, men det har også den konsekvens, at utallige nye produkter med selvdeklarerede miljøpåstande kommer på markedet. Forbrugerne bliver i højere grad bevidste om disse påstande, og de leder efter produkter, som de kan stole på.

Men hvad er bæredygtige materialer?

Bæredygtige materialer er ikke begrænset til den indvirkning, de måtte have på miljøet. Produkternes bæredygtighed omfatter brugen af fornyelige råstoffer, den korrekte fremstillingsproces, sikkerhed for både bruger og miljø, en lang levetid

Hvordan investerer Rubio Monocoat i bæredygtighed?

Hos Rubio Monocoat stiler vi efter at dække alle aspekter af bæredygtighed. Vores fokus på bæredygtigt iværksætteri er baseret på udvælgelsen af vores råstoffer, konstant optimering af vores fremstillingsprocesser, fokus på vores produkters indvirkning på både bruger og miljø, overholdelse af forskrifterne inden for affaldshåndtering, forurening og energiforsyning, ...

Rubio Monocoat er din kontakt til miljøvenlig træbeskyttelse af høj kvalitet. Derfor ønsker vi at vise vores kunder, hvor miljøvenlige vores produkter virkelig er: fra bæredygtige råstoffer til genanvendt emballage. Og det er ikke bare tomme løfter, det kan dokumenteres via de mange mærker og certifikater, som forskellige uafhængige, internationale institutioner har tildelt vores produkter.

Vil du høre nærmere om vores bæredygtighed trin for trin?

Rubio Monocoat er miljøbevidst

Holdbarhed takket være hørfrøolie      Det hele starter med linolie som en bæredygtig base for vores olier.

Bæredygtig produktion af træolie takket være molekylærbinding     Teknologien med molekylær binding gør forbruget pr. m² meget lavt, hvilket betyder, at vi ikke har brug for et masseproduktionsanlæg.

Miljøvenlig produktion takket være lavt forbrug og mindre emballage   Og derfor opnår vi også mindre emballage per projekt.

Miljøvenlig produktion af træolie takket være reduceret transport      Og i sidste ende også mindre transport og dermed færre CO²-emissioner.

Miljøvenlig træolie med 0% VOC     Desuden indeholder vores olie 0 % flygtige organiske forbindelser (VOC, sundhedsskadelige stoffer, der frigives ved fremstilling eller anvendelse af produktet). Dette betyder, at olien er meget sikker at anvende og samtidig sikker for miljøet.

Bæredygtig træolie takket være genanvendelig emballage       Vores fokus på bæredygtighed sluttes af med nemt genanvendelig emballage.

 

Vores opnåede certifikater

Vores fokus på bæredygtigt og miljøvenligt iværksætteri bekræftes ikke bare af de mange aspekter, som vi kommer omkring inden for dette område, men også af de mange mærker og certifikater, som forskellige uafhængige, internationale institutioner har tildelt vores produkter.

 • Mange af vores produkter indeholder 0 % flygtige organiske forbindelser (VOC) og er derfor meget miljøvenlige. Nogle af vores primære produkter uden flygtige organiske forbindelser er:
 • Vores succesprodukt Rubio Monocoat Oil Plus 2C er også blevet tildelt mange certifikater. Denne olie er f.eks. velegnet til brug på træoverflader, der kommer i kontakt med fødevarer, og den er sikker til brug på trælegetøj. Konkret er Oil Plus 2C blevet tildelt følgende certifikater:
  • LCA
  • B-EPD
  • Eurofins Indoor Air Comfort Gold
  • Legetøjsnorm EN 71-3
  • Food Contact Compliance
 • Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector er også sikker til trælegetøj. Desuden har produktet opnået følgende ISO-certificeringer:
  • ISO 9001:2008 - Kvalitetsstyringssystem for forskning og produktion. Dette beviser, at vi investerer i produktion af høj kvalitet og konstant optimerer vores arbejdsprocesser.
  • ISO EN 14001:2009 - Miljøstyringscertifikat. Dette betyder, at vi implementerer bæredygtig og miljøvenlig logistik i vores eksisterende kvalitetsstyringssystem.

0% VOC i vores træolieprodukter   B-EPD for vores Rubio Monocoat Oil Plus 2C   Indoor Air Comfort Eurofins GOLD-mærket for Rubio Monocoat Oil Plus 2C   Sikkerhedscertifikat for legetøj til Rubio Monocoat Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector   Overholdelse af kravene til kontakt med fødevarer for Rubio Monocoat Oil Plus 2C   ISO 9001:2008-certifikat for kvalitetsstyring   ISO EN 14001:2009 - Certificering for miljøledelse            

0 % flygtige organiske forbindelser (VOC)

Hvad er flygtige organiske forbindelser (VOC)? 

 ‘Flygtige organiske forbindelser’ (VOC, Volatile Organic Compounds) er en fælles betegnelse for de kemiske stoffer, der fordamper ud i luften, når man har påført olie. ‘Organiske’ henviser til den kemiske sammensætning af komponenterne, og ‘flygtige’ henviser til det faktum, at de fordamper, når de tørrer.

Hvorfor er de skadelige?

Når man anvender produkter, der indeholder flygtige organiske forbindelser, afgiver de dampe, der er skadelige for både mennesker og miljøet. For meget kontakt med flygtige organiske forbindelser kan forårsage allergiske reaktioner, vejrtrækningsproblemer og problemer med øjnene. De påvirker desuden ozonlaget og øger drivhuseffekten. Der er ikke noget at sige til, at lovgivende organer har fundet det nødvendigt at gribe ind.

Vores erklæring: 0 % flygtige organiske forbindelser (VOC) 

Allerede i Rubio Monocoat-systemets udviklingsfase, tre år før den første VOC-lovgivning trådte i kraft, satte vi standarden højt med hensyn til emissioner. Ikke bare et lavt indhold af flygtige organiske forbindelser, der stadig kunne diskuteres, men en tydelig erklæring om olie med 0 % flygtige organiske forbindelser (VOC). Helt fra begyndelsen fastsatte vi emissionsstandarder for os selv, der var mere strikse end dem, der er foreskrevet i lovgivningen.

Hvordan kan det lade sig gøre? 


På trods af flygtige organiske forbindelsers skadelige egenskaber nægter producenter at stoppe helt med at bruge dem. De reducerer indholdet til den lavest mulige mængde, men ofte dropper de ikke flygtige organiske forbindelser helt. Årsagen til dette er, at flygtige organiske forbindelser i høj grad bidrager til optimal bearbejdelighed for de traditionelle produkter til overfladebehandling af træ. Anvendelsen af Rubio Monocoat er derimod baseret på molekylær binding: en revolutionerende teknologi, hvor de skadelige egenskaber fjernes helt, og hvor man kan garantere en ubestridelig kvalitet.

Rubio Monocoat er miljøbevidst