Hvor meget DuroGrit skal der bruges m²/liter?

8-15 m²/liter. Forbruget afhænger i høj grad af træsort, vejrforhold og forberedelse. Gammelt træ, og udendørs, ubehandlet træ samt riflet træ absorberer ofte større produktmængder. Du bør derfor altid købe lidt mere af produktet end de anbefalede liter pr. m². Resterne kan med fordel bruges til at vedligeholde og reparere overfladen med samme produkt. I særlige tilfælde, eksempelvis ved meget forvitret eller højt absorberende træ, kan forbruget være mere end dobbelt så højt (endda op til 6 m²/liter). I sådanne tilfælde kan der tilføjes maks. 20 % vand for at sikre fornuftig fordeling af produktet.