DuroGrit

Kan vi påføre et andet lag DuroGrit for endnu bedre beskyttelse eller en mere intens farve?

DuroGrit er et etlagsprodukt. UV-beskyttelsen bliver bedre med påføring af to eller flere lag, men systemet bliver dermed også mere filmformende. Dette kan resultere i de problemer, som filmformende systemer typisk oplever såsom afskalning. Derudover bliver hærdningstiden forlænget. I særlige tilfælde, eksempelvis ved meget gråt/forvitret træ, kan et andet lag være nødvendigt af æstetiske årsager. Det første lag fungerer som grunder, men da træets absorption er høj og ujævn, sikrer et andet lag et mere jævnt farveresultat. I sådanne tilfælde anbefaler vi desuden at fortynde DuroGrit med 20 % vand. Risikoen for dannelse af et tykt, filmformende lag er derved lav, da en stor del af produktet absorberes af det forvitrede træ.

Hvordan fjerner vi overlapninger af DuroGrit?

Mindre fejl kan retoucheres på den våde overflade inden for 15 minutter efter påføring, afhængigt af vejrforholdene. Påfør lidt ekstra DuroGrit med en pensel og tryk let, for at blande det gamle produktlag med det nye. Gå over det flere gange, for at udjævne det. Hvis du reagerer for langsomt og overfladen når at blive tør, kan du fjerne overlapninger ved at slibe produktet manuelt af i træfibrenes retning, for derefter at påføre et nyt lag. Sådanne korrekturer bør foretages inden produktet er helt gennemhærdet (f. eks. ved installation og ikke først flere dage senere).

Kan vi påføre DuroGrit ovenpå Hybrid Wood Protector?

Ja. Sørg for at bruge Exterior Wood Cleaner inden påføring af DuroGrit. Slibning af laget med Hybrid Wood Protector er ikke nødvendig, medmindre laget med Hybrid Wood Protector stadig er meget synligt. Husk på, at DuroGrit er en transparant finish. Det betyder, at de steder, hvor den gamle Hybrid Wood Protector belægning er synlig, forbliver synlige. - Bemærk: det er ikke muligt at påføre DuroGrit ovenpå WoodCream, og du kan heller ikke påføre det ovenpå en belægning, der ikke stammer fra Rubio Monocoat. Produktet er desuden ikke kompatibelt med Sunprimer HWP.

Påvirker tilføjelsen af Open Time Extender DuroGrits UV-bestandighed og/eller mekaniske bestandighed?

Nej, med der bør ikke tilføjes mere end 10 %.

Ved hvilke laveste og højeste temperaturer kan vi påføre DuroGrit?

Produktet bør ikke påføres ved temperaturer under 10 °C eller over 30 °C.

Hvor meget DuroGrit skal der bruges m²/liter?

8-15 m²/liter. Forbruget afhænger i høj grad af træsort, vejrforhold og forberedelse. Gammelt træ, og udendørs, ubehandlet træ samt riflet træ absorberer ofte større produktmængder. Du bør derfor altid købe lidt mere af produktet end de anbefalede liter pr. m². Resterne kan med fordel bruges til at vedligeholde og reparere overfladen med samme produkt. I særlige tilfælde, eksempelvis ved meget forvitret eller højt absorberende træ, kan forbruget være mere end dobbelt så højt (endda op til 6 m²/liter). I sådanne tilfælde kan der tilføjes maks. 20 % vand for at sikre fornuftig fordeling af produktet.

Skal nyt træ virkelig forvitre i 4-6 uger inden påføring af DuroGrit?

Dette er mere en anbefaling end en fast regel, og det afhænger hovedsageligt af den enkelte træsort. Friskt cumarutræ vil for eksempel have godt af at forvitre i nogle uger, da træets specielle ekstrakter derved når at trænge ud af træet og således ikke blødgør belægningen. Andre træsorter såsom fyr eller ipe er derimod mindre følsomme overfor dette. Vi anbefaler, at du tester din specifikke træsort eller sender et par prøver til vores laboratorium, så vi kan vurdere om forvitring i dit tilfælde er nødvendig.

Hvor længe skal DuroGrit tørre i alt?

Den generelle tørretid er 1 til 3 timer. Dog afhænger den præcise tørretid af den relative luftfugtighed og temperaturen. Tørring, defineret som fordampning af vand, kan gå meget hurtig, især når det blæser eller solen skinner. Det er normalt muligt at gå forsigtigt på belægningen i strømpesokker inden for 1 til 2 timer efter påføring. Selve olien er dog ikke helt hærdet efter denne tid. På en overskyet dag tager det ca. 24 timer, før overfladen er hård nok til at gå på - men hvis solen skinner, kan det gå hurtigere.

Hvordan fjerner jeg DuroGrit pletter fra omkringliggende områder?

Sørg først og fremmest for at beskytte de omkringliggende områder ved hjælp af plastik, pap eller tape. Hvis du alligevel kommer til at lave pletter, bør disse omgående fjernes med sæbe og vand. Det er vanskeligt at fjerne produktpletter, der får lov til at tørre.

Hvordan bruger vi DuroGrit til opfriskning?

Rengør overfladen med Exterior Wood Cleaner og påfør et nyt lag DuroGrit i den oprindelige farve. Afhængigt af, hvor meget farven er falmet, kan DuroGrit fortyndes med maks. 20 % vand for således at undgå for tykt et produktlag, som betyder at farven bliver for uigennemsigtig.

Hvordan rengør vi pensler og værktøj brugt til påføring af DuroGrit?

Rengør delene med vand umiddelbart efter brug. Efter flere ganges brug kan penslernes hår begynde at virke en smule “fedtede” eller stive. I sådanne tilfælde kan penslerne rengøres med lunt (ikke varmt) vand og mild sæbe eller opvaskemiddel. En anden mulighed er at bruge en smule Exterior Wood Cleaner og vand. Produktet bliver meget lettere at fjerne end blot med brug af rent vand. Gentag iblødsætning og rensning indtil vandet er helt klart. Skyl til sidst med rent vand.

Kan man blande DuroGrit farverne?

Det er teoretisk muligt at blande DuroGrit farverne med hinanden. Sådanne nye blandinger giver dog måske ikke den samme langvarige beskyttelse som vores standardfarver, og de falmer måske hurtigere. Da blandingerne ikke er blevet testet i vores laboratorium med henblik på holdbarhed, kan vi ikke garantere for dette.

Er der fare for selvantændelse med DuroGrit?

Nej. DuroGrit er et vandbaseret produkt og indeholder ikke linolie. Der er derfor ikke fare for selvantændelse.

Hvordan rengør vi en overflade behandlet med DuroGrit?

Brug udelukkende Exterior Soap (Ecospray) eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Undgå at bruge andre rengøringsprodukter.

Kan DuroGrit bruges til alle træsorter?

Ja. Farveanbefalingerne varierer efter træsort, så se vores DuroGrit farveguide med forskellige træsorter for at finde den farve, der passer bedst til din træsort.