Skal nyt træ virkelig forvitre i 4-6 uger inden påføring af DuroGrit?

Dette er mere en anbefaling end en fast regel, og det afhænger hovedsageligt af den enkelte træsort. Friskt cumarutræ vil for eksempel have godt af at forvitre i nogle uger, da træets specielle ekstrakter derved når at trænge ud af træet og således ikke blødgør belægningen. Andre træsorter såsom fyr eller ipe er derimod mindre følsomme overfor dette. Vi anbefaler, at du tester din specifikke træsort eller sender et par prøver til vores laboratorium, så vi kan vurdere om forvitring i dit tilfælde er nødvendig.